Általános Szerződési feltételek

Adatvédelmi nyilatkozat 
 

Az ajandek365.hu tiszteletben tartja honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait. Személyes adatok alatt értjük azon adatokat, melyek alapján azonosítani tudjuk Önt például neve, címe, telefonszáma és e-mail címe alapján. Az ajandek365.hu csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket Ön önkéntesen ad meg.

Miután megosztotta velünk személyes adatait, egyben felhatalmaz minket arra, hogy ezeket az információkat az itt leírt, illetve a honlapon külön meghatározott módon és célra felhasználjuk.

Az ajandek365.hu kijelenti, hogy az adatbázisában meglévő adatokat  kizárólag közvetlen üzletszerzési célra, statisztikai kimutatások készítésére használja e célok megvalósulásához szükséges ideig. A kezelt adatokat kizárólag az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat az ajandek365.hu harmadik személynek nem adja át. A felhasználó által megadott személyes adatokat a felhasználás céljának megszűnése vagy a felhasználó kérése esetén az ajandek365.hu az adatbázisából törli. Kérjük vegye figyelembe, hogy kötelességünk kiadni személyes adatait akkor, ha ezt törvény, bírósági, más hatósági végzés írja elő nekünk.

Adatainak kezelésekor a felhasználói adatok kezelésében 

- az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; 

- az 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről; valamint 

- az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során

jogszabályoknak megfelelően járunk el.

A honlap tartalmazhat olyan részeket is (ajánlja ismerősének), ahol más személy(ek) személyes adatait is meg kell adnia. Az Ön által megadott más személy(ek) adatait a jövőben semmilyen egyéb célra nem használjuk fel.

Az Ön önkéntesen megadott személyes adatait – az Ön ellenkező kikötése hiányában, és a honlapon megadott egyéb felhasználási módokon, célokon kívül – az ajandek365.hu az alábbiak szerint használhatja fel: (hírlevél küldésre, termékek/szolgáltatások ajánlására, az ajandek365.hu-val üzleti kapcsolatban álló harmadik fél termékei/szolgáltatásait ajánló promóció kiküldésére). A felhasználó által a regisztrációkor megadott e-mail címeket kizárólag az ajandek365.hu kapcsolatos tájékozató-anyagok eljuttatására használjuk, melyet a felhasználók regisztrációjukkal elfogadtak.

Honlapunk elmenthet olyan információkat az Ön computeréről mint az IP-cím (ez egy szám, amely az Ön gépét azonosítja minden esetben mikor meglátogat egy honlapot), böngészője típusát, computere operációs rendszerét. Mindez azt biztosítja, hogy a honlapunk látogatóinknak a legjobb webélményt és hatékony információs forrást jelentsen. A sütik használata egy lehetőség a webhely kényelmesebb böngészéséhez, aminek használatát a felhasználó bármikor saját böngészőjében letilthatja.

Minden ésszerű intézkedést megteszünk azért, hogy személyes információit biztonságban tudhassa. Minden Ön által szolgáltatott személyes információhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés azért, hogy a jogosulatlan hozzáférést, a személyes adatok megváltoztatását, illetve jogosulatlan felhasználását megelőzzük, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldalak nem megfelelő működését idézi elő és/vagy adatvesztést okoz, valamint - az Internet nyilvános jellegéből adódóan- ha idegen behatolás történik a rendszerbe és a felvitt adatok (személyes adatokat is beleértve) illetéktelen kezekbe kerülnek.

Adatvédelmi nyilvántartásba vételünk száma: 

Közzététel ideje: 2011-09-30

 

Jogi nyilatkozat

 

Valamennyi, az ajandek365.hu oldalain fellelhető tartalom, kapcsolódó megjelölés, program, adat az ajandek365.hu szellemi tulajdona, így a jog által védett. A honlap tartalmát kizárólag az ajandek365.hu előzetes írásbeli hozzájárulása alapján lehet felhasználni.
Ez alól kivétel az ajandek365.hu boltjai által közzétett tartalmak (pl. termékleírások, képek), melyekre vonatkozóan felhasználásra hozzájárulást az adott bolt adhat. A bolt által közzétett tartalomért a bolt felel.


Termékfeltöltési szabályzat

Weboldalunk célja, hogy minőségi, megbízható termékeket mutassunk be felhasználóink számára az ajándékozás témakörében. Célunk, hogy minél több magyar készítő, gyártó termékeivel illetve minőségi külföldi termékekkel ismertessük meg látogatóinkat. A termékeket releváns kategóriákba kell feltölteni és nem lehet irreleváns kategóriába besorolni csak azért, hogy kilistázási előnyre tegyen szert a bolt. A termék adatai és képei nem tartalmazhatnak 18 éven aluliak számára sértő adatokat és a mindenkori magyar törvényeknek meg kell felelniük. Weboldalunk nem árösszehasonlító oldal, ezért ha egy termék már szerepel az oldalon, akkor ugyanazon termékjellemzőkkel rendelkező termék már nem tölthető fel. Az ajandek365.hu-nak joga van elbírálni, hogy a feltöltött termékek megfelelnek-e az elvárt minőségi feltételeknek és az ajándék fogalmának. A szabályzat elfogadásával a bolt tudomásul veszi, hogy az ajandek365.hu, amennyiben úgy gondolja, hogy a feltöltött termékek nem felelnek meg ezen elvárásoknak, előzetes felszólítás nélkül inaktiválhatja a szóban forgó boltot, illetve termékeket. A javítások megtörténtét követően a bolt vagy termék visszaaktiválása kérhető.

 

Szolgáltatás díjazása


A kínált aktuális hirdetési csomagokat és egyéb kiegészítő szolgáltatásokat a médiaajánlat tartalmazza. 

Díjmentes szolgáltatások: regisztráció, felhasználói fiók fenntartása, eladás, ajándékböngészőben való szereplés, TERMÉKFELTÖLTÉS

Díjköteles szolgáltatások: termék kiemelések, hirdetések

 

Az ajandek365.hu, mint közvetítő szolgáltató


Az ajandek365.hu a Szolgáltatást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény (EKT) rendelkezései szerint közvetítő szolgáltatóként működteti, kizárólag információ közvetítő szerepet tölt be az eladó és a vásárló között. Az eladott termékek átadása és a pénzügyi teljesítés az ajandek365.hu-tól függetlenül, a felhasználók megállapodásának megfelelően zajlik le.
Fentiekből következik, hogy az ajandek365.hu-nak nincs ellenőrzési lehetősége a meghirdetett termék valódiságáért, minőségéért, legalitásáért, és a tranzakció tényleges megvalósulásáért. Így bárminemű vita kialakulásakor Ön mentesíti az ajandek365.hu-t mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

 

A felhasználó által közzétett tartalomért, és az azzal esetlegesen felmerülő összes vagyoni, illetve nem vagyoni kárért kizárólag a felhasználó tartozik felelőséggel. Ebből kifolyólag a felhasználó kötelessége gondoskodni arról, hogy az elérhetővé tett tartalom harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetett, sem közvetlen módon nem sértik. Amennyiben harmadik személy, hatóság vagy bíróság eljárást indít, úgy a felhasználó felel az ezzel kapcsolatos összes felmerülő kárért, kiadásért.